Security (20) Certifikace (31) Informační bezpečnost (18) IT Governance (25) Řízení rizik (22)

Autor: Vít Lidinský

Metodika implementace GDPR ve zdravotnictví

Při poskytování zdravotních služeb z podstaty věci dochází ke zpracování velmi citlivých osobních údajů, údajů o zdraví člověka. 

Může se jednat o jeho zdravotní anamnézu, informace o konkrétních nemocech, úrazech a postupu léčení, ale i o výsledky genetických vyšetření, které mohou obsahovat i údaje o jeho nejbližší rodině. GDPR ve zdravotnictví

Je tedy zcela pochopitelné, že i právní předpisy v oblasti zpracování osobních údajů zdůrazňují nutno vyšší míry ochrany pro údaje o zdravotním stavu člověka.

Stejně tak i nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation (GDPR), které bude přímo účinné již od května 2018, považuje zpracování údajů o zdravotním stavu za rizikové. 

Poskytovatelé zdravotních služeb tak musí plnit řadu povinností, aby ochránili citlivé osobní údaje svých klientů a aby byli v případě sporu či kontroly také schopni doložit, že mají zavedený dostatečný systém pro ochranu těchto dat. Například zřídit funkci Pověřence na ochranu osobních údajů.

1 TIP 

Snadnější zavedení GDPR díky metodice ministerstva

Dále výstižně uvádí, ani v oblasti zdravotnictví se nelze GDPR vyhnout, lze se na něj pouze připravit. Oba dokumenty přinášejí základní návod, jak v oblasti poskytování zdravotních služeb obecně, a rovněž v ambulantní sféře, přistupovat k implementaci jednotlivých povinností vyplývajících z GDPR. 

Metodiky se tak zabývají zjištění současného rozsahu a procesů pro zpracování osobních údajů, ale i nových povinností rizikové analýzy, vést dokumentaci o činnostech zpracování dat, povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a nutnosti revidovat a případně rozšířit zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. 

2 TIP

Praktické Workshopy vám vyřeší implementační problémy a nejasnosti

V oblasti bezpečnosti dat metodické materiály odkazují na postupy dle norem ISO řady 27000, které zavádějí systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System). 

Ministerstvo rovněž konstatuje, že vhodným nástrojem jak pro zjištění výchozího stavu, tak pro následnou kontrolu zavedených opatření v oblasti ochrany osobních údajů, je audit prováděný podle standardizovaných postupů.

 3 TIP

GDPR Audit Tool

Základní nástroj pro zjištění připravenosti organizace na soulad s GDPR

TAYLLORCOX připravili GDPR Self Assesment Tool. Jde o přehledný a srozumitelný auditní nástroj vyvinutý ve spolupráci s GDPR Lead Auditory.

Struktura otázek, doplňujících vysvětlení i připravených odpovědí splňuje roadmapu implementace. Představuje tak i srozumitelný a objektivní checklist projektu.


V 19 klíčových otázkách a odpovědích nejlépe zjistíte, co vás čeká a jak jste připraveni na zajištění souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů. Je určen široké veřejnosti, nejenom Pověřencům pro ochranu osobních údajů. A co je nejdůležitější, tento sebehodnotící Maturity Model je zcela zdarma!

Zahájit audit >


 

Líbí se? Sdílej a pošli dál...

Zobrazit všechny aktuality

Seznam štítků

Certifikace (31) Management (26) IT Governance (25) Projektové řízení (22) Řízení rizik (22) PRINCE2 (21) Security (20) Informační bezpečnost (18) Tip (10) Programové řízení (10) Enterprise Architektura (6) ITIL (5) TOGAF® (3) MSP (3) MoR (1) Soft-Skills (1)

Nejčtenější

Nejnovější články

Informace k jednotlivým certifikacím

Nejbližší termíny školení

Najdete nás na facebooku

*

Položky označené * jsou povinné.

Komentáře