centrum-evropske-spoluprace-s.r.o.-1-.jpg
Centrum evropské spolupráce nabízí komplexní služby při řešení národních i mezinárodních projektů. Realizuje i vlastní projekty a zaměřuje se na čerpání dotací z operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost, Podnikání a inovace, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzkum a vývoj pro inovace. Dále spolupracuje s dalšími společnostmi, které řeší projekty ostatních operačních programů a dotačních titulů.