d-ploy-it-setvices-engineering-solutions.jpg
D - Ploy, švýcaská firma nabízející IT služby a technická řešení, své pobočky má i mimo území např. USA, Rakousko, Česká Republika, Velká Británie. Společnost poskytuje osvědčený standard a nabízí individuální řešení pro každého zákazníka, vždy pomůže dosáhnout strategických a obchodních cílů svých klientů.