d.i.s.spol.-s-r.o.-1-.jpg
D.I.S., spol. s r.o. je stavební společnost realizující silniční stavby, výstavby a rekonstrukce vodovodů a kanalizací, výstavby čistíren odpadních vod, mostů, betonových konstrukcí, plynofikace a vodohospodářské stavby. Vedlejší speciální práce tvoří úpravy městských parků, ulic či historických center. Společnost je vysoce flexibilní, dokáže úspěšně působit jako generální dodavatel, koordinátor, stejně jako subdodavatel.